ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: κανονικό 8€ - μειωμένο 7€ Λεωφόρος Σαρωνίδος 60, Τηλ. 22910 60077-78

Χάρτης – Επικοινωνία

Διεύθυνση

Ορφέας Dolby Digital Θερινός Κινηματογράφος

Λ. Σαρωνίδας 60, Σαρωνίδα 19013
Εισιτήρια: € 7,00. Φοιτ., παιδ., άνω των 65 € 6,00

Τηλέφωνα επικοινωνίας

22910 60077
22910 60078